سلامتی آسان با تکنولوژی آریان | Easy health with Arian technology

|

Search
Close this search box.

نکات مهم در رعایت بهداشت محیط بیمارستان

بیمارستان نهادی است بسیار ضروری که برای تداوم حیات و حفظ جان انسان ها و بازگشت به تندرستی پدیدار گشته است. لذا حفظ بهداشت بیمارستان برای بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی انسان و از بین بردن عوامل محیطی منتقل کننده بیماری، امری ضروری است.   بهداشت یا تمیز بودن، یک نیاز اساسی برای سلامتی است. […]

4 مورد مهم در حفظ بهداشت محیط و ساختمان

4 مورد مهم در حفظ بهداشت محیط و ساختمان   برای داشتن زندگی بهتر، سلامت روان امری ضروری است. یکی از مواردی که تاثیر غیر قابل انکار بر سلامت روان فرد و اجتماع دارد، بهداشت محیط و ساختمان است که موجب بهبود کیفیت زندگی افراد می شود؛ بنابراین باید در محیط زندگی، محل کار و […]

Select your currency
IRT تومان